1. Start
  2. Biblioteka
  3. Dworzec
  4. Gimnazjum
  5. Kaflarnia
  6. Koszary
  7. Stary Ratusz
  8. Urząd Miejski
  9. Stara Księgarnia

Na stronie tej znajdują się informacje o interesujących zabytkach miasta Biskupiec

Urząd Miejski w Biskupcu - 1908r.

Budynek wzniesiony w 1895 r. początkowo wynajmowany, a następnie wykupiony na potrzeby urzędu powiatowego. Rozbudowany w 1908 r., kiedy to przyjął obecną formę.

Frontową elewację zdobią herby Jezioran, Bisztynka i Reszla.

Od połowy XVIII wieku w miejscu tym istniał cmentarz katolicki nazywany „cmentarzem ubogich”. W tamtych czasach ludzi majętnych chowano pod posadzką kościoła.

W 1912 r. na skwerze odsłonięto pomnik ku czci poległych w wojnie w 1870 r. Na wysokim cokole ze śląskiego granitu ustawiono brązowy posąg wojownika. W 1918 r. miejsce to związano też z pamięcią poległych w I Wojnie Światowej i nazywano go Ehrenhof

Obecnie budynek jest siedzibą władz lokalnych.