1. Start
  2. Biblioteka
  3. Dworzec
  4. Gimnazjum
  5. Kaflarnia
  6. Koszary
  7. Stary Ratusz
  8. Urząd Miejski
  9. Stara Księgarnia

Na stronie tej znajdują się informacje o interesujących zabytkach miasta Biskupiec

Koszary - 1888/99r.

W latach 1898-1899 zbudowano kompleks koszarowy zawarty pomiędzy: Al. Wojska Polskiego, Aleją Broni i ulicą Wojewódzką.
W momencie wybuchu I wojny światowej stacjonował w nich II Batalion 2-ego (warmińskiego) regimentu piechoty nr 151.
Po wojnie opuszczone koszary zaadaptowano na mieszkania dla ok. 120 rodzin. W 1934 r. teren koszar został zakupiony przez Skarb Rzeszy gdyż podjęto decyzję o powiększeniu jednostki wojskowej poprzez ich rozbudowę. W 1939r. żołnierze Wehrmachtu stacjonujący w Bischofsburgu wzięli udział w kampanii wrześniowej.
29 listopada 1963 roku w rejonie Biskupca Reszelskiego sformowano 6 batalion zabiegów specjalnych i rozpoznania skażeń (kontynuował tradycje sformowanego w Zamościu w 1944 roku Armijnego Samodzielnego Batalionu Chemicznego, w kwietniu 1945 r ,włączony do składu 1 Armii Wojska Polskiego).
26 kwietnia 1965 r., przemianowany z 6 bzs i rs,na 3 batalion zabiegów specjalnych i rozpoznania skażeń – Jednostka Wojskowa 4182. Był to pododdział wojsk chemicznych szczebla armijnego- to jest 3 Armii WP. 15 grudnia 1971 r, batalion rozformowano, na jego bazie oraz na bazie Podoficerskiej Szkole Wojsk Chemicznych nr 13 stworzonej w Biskupcu w 1958(1957) sformowano 3 Pułk Chemiczny (Okręgowy-WOW).
W 1980 r. utworzono Szkolę Podoficerów Rezerwy.
2 maja 1989 r. Pułk otrzymał nazwę 3 Pułk Przeciwchemiczny. W Pułku szkoleni byli dla potrzeb całych sił zbrojnych wojsk chemicznych WP podoficerowie wojsk chemicznych.
1 Grudnia 1989 r. 3 Pułk Przeciwchemiczny przeformowano w Ośrodek Szkolenia Wojsk Przeciwchemicznych do nowo powołanego OSzWPch włączono Szkołę Chorążych ze zlikwidowanej Krakowskiej WSOWChem.
1 Stycznia 1997 Ośrodek szkolny przekształcono w 3 Warmiński batalion przeciwchemiczny (Okręgowy). Jednostkę rozformowano, a koszary oraz obiekty wojskowe zostały sprzedane, ty samym garnizon Biskupiec Reszelski przestał istnieć.
W latach 2003 - 2010 główne budynki byłego garnizonu zaadoptowano na cele mieszkalne.
W 2005 roku Gmina Biskupiec zmodernizowała infrastrukturę wodno – kanalizacyjną zapewniając właściwą obsługę budynków.