1. Start
  2. Biblioteka
  3. Dworzec
  4. Gimnazjum
  5. Kaflarnia
  6. Koszary
  7. Stary Ratusz
  8. Urząd Miejski
  9. Stara Księgarnia

Na stronie tej znajdują się informacje o interesujących zabytkach miasta Biskupiec

Dworzec - 1898r.

1 września 1898r. w związku z uruchomieniem linii kolejowej Cynty1 - Ruciane przez Biskupiec oddano do użytku dworzec kolejowy. Budynek rozbudowano w 1908r. po otwarciu linii kolejowej Biskupiec - Szczytno. Prowadząca do budynku dworca ulica Dworcowa (dawna nazwa ulicy: Kolejowa) w 1898r. znajdowała się w szczerym polu, była odcinkiem traktu reszelskiego (drogi prowadzącej dalej na północ do Reszla).

Po wschodniej stronie stronie drogi (naprzeciw budynku Poczty) znajdował się niegdyś cmentarz ewangelicki, gdzie chowano zmarłych w latach 1818-1857. W kolejnych latach zmarłych grzebano na przykościelnym cmentarzu, by ponownie powrócić tu w 1890 r. Po II WŚ cmentarz został zlikwidowany.

Zabudowę willową ul. Dworcowa uzyskała po 1918 roku.
1- Grzechotki (Rehfeld) - nasyp dawnej linii kolejowej Cynty (Zinten, obecnie Korniewo) - Święta Siekierka (Heiligenbeil, obecnie Mamonowo).