1. Start
  2. Biblioteka
  3. Dworzec
  4. Gimnazjum
  5. Kaflarnia
  6. Koszary
  7. Stary Ratusz
  8. Urząd Miejski
  9. Stara Księgarnia

Na stronie tej znajdują się informacje o interesujących zabytkach miasta Biskupiec

Gimnazjum - 1899r.

Budynek wybudowany w związku z budową kompleksu koszar. Pierwotnie służył jako szpital garnizonowy. Po zakończeniu I Wojny Światowej przestał spełniać swoje pierwotne funkcje. Jesienią 1922 r. budynek został przejęty przez miasto.

Po pierwszej wojnie światowej, kiedy garnizon przestał funkcjonować, a jego teren zaczął pełnić funkcje mieszkalne, podjęto decyzję o zmodernizowaniu budynku w 1930 roku. Następnie podjęto decyzję o przeniesieniu szkoły średniej dla ewangelików z ul. Sądowej do wyremontowanego budynku.

W 1934r. szkoła stała się upaństwowiona, a od roku szkolnego 1937/38 (pierwsza matura) nazywana została szkołą średnią dla chłopców. Rok 1934 był również rokiem, w którym postanowiono urządzić dogodny trakt pieszy łączący Al. Wojska Polskiego z ulicą 1 Maja, który przebiegał w miejscu dawnego stawu młyńskiego (dziś ulica Wiosenna).